Grønt areal

Beskrivelse av tomt/hage

Eiendommen blir gjerdet inn med flettverksgjerde, og pent opparbeidet med ferdigplen, busker og trær. De gode solforholdene vil kunne nytes fra skjermede uteplasser som oppleves som intime og lune. Leiligheten i første etasje får en markterrasse i Møre Royal på ca. 33 kvm med belysning, og det legges opp strøm for senere installasjon av markise.

Leilighet i andre og tredje etasje får franske balkonger og to inntrukne terrasser på til sammen ca. 17 kvm med tak og belysning. Uansett etasje ligger alt til rette for å nyte utvendig hygge. Det blir god plass til sittegrupper, grilling og sosiale sammenkomster. Overbygg eller en markise gjør at hyggen også kan nytes på dager med regn i luften. Belysningen bidrar til at den kan vedvare til langt inn i sene kveldstimer. Det blir også flotte, felles uteplasser.

Arkitektene i R21 har plassert bygget optimalt i forhold til tomtens topografi og de kvalitetene som ligger i eiendommen med tanke på sol og utsikt. Det blir naturlige materialer som tegl og tre, frodige trær og utsikt mot syd. Vinduene vil trekke omgivelsene inn i rommene fra flere retninger og skape en helt unik atmosfære.

Yttervegger blir forblendet med rød teglstein av typen Randers RT 444 Rustica eller tilsvarende. Teglsteinen er en rød, håndstrøken stein med brunt fargespill, der det tas utgangspunktet i den klassiske fremstillingen av murstein. Resultatet er en spennende stein med rustikke overflater, forskjelligartede strukturer og detaljrikdom. Forøvrig blir alle beslag utført i kobber, mens dører og vinduskarmer blir lakkert i en farge som matcher steinen.

Seksjonseier i 1. etasje vil få midlertidig, eksklusiv bruksrett til uteområde/terrasse iht. vedlagte utomhusplan. Dette vil bli regulert i vedtektene. Bruksretten gjelder i inntil 30 år fra vedtektene blir datert. Ta gjerne kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhusarealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og overtagelse, særlig med tanke på årstid. Dersom eiendommen overleveres på vinterstid er kjøper inneforstått med at utomhusareal ikke vil være ferdig opparbeidet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Parkering

Parkering / Garasje

Det blir oppført et felles parkeringsanlegg under leilighetsbygget, med samlet innkjøring via tunnel og en motorisert port. Adkomst til leilighetene vil skje via trappehus og heis. Parkeringsanlegget får blant annet drensasfalt til dekke, elbillader ved p-plassene og takbelysning styrt med bevegelsessensorer. Øvrig parkering vil skje etter områdets gjeldende bestemmelser.

Hver leilighet får 2 parkeringsplasser tinglyst som tilleggsareal til den respektive seksjonen.