Teknisk beskrivelse

Leveranse

Standard
I en av byens grønne åser skal det etableres et svært spesielt nabolag med 3 unike boliger. «Fahlstrøm terrasse» på Slemdal består av 3 stk etasje-leiligheter og er tegnet av R21 Arkitekter. R21 har gjennomført flere tilsvarende prosjekter. Disse fremstår som attraktive og har beviselig tidløse og varige løsninger. Dette er også erfaringer som er brukt i arbeidet med dette prosjektet. Det er nøye plassert i forhold til tomtens topografi og de kvalitetene som ligger i eiendommen som bl.a sol og utsikt. Boligene er planlagt innenfra og ut, hvor store åpne vindusflater gir sømløs overgang mellom ute og inne i flere retninger. Naturlige materialer som tegl og tre, frodige trær og utsikt mot sør trekker landskapet inn i boligene og skaper en helt unik atmosfære. Hver bolig har flere og varierte uterom; atrium, hage, franske balkonger, og terrasser. Uteplassene blir integrerte deler av boligene og oppleves som intime og lune.

Huset har en presis plassering i forhold til terrenget slik at det oppstår naturlige koblinger til private og skjermede uterom koblet til hver bolig. Boligene er organisert over ett plan hver med felles garasje i kjeller. Hver bolig får dirkete tilgang til kjeller via heis. Adkomst til parkering skjer via tunnel som gir snøfri og komfortabel nedkjøring. Gangadkomst til boligene skjer via opparbeidet adkomstvei fra nord-øst. En viktig del av boligenes identitet handler om raushet i de praktiske rommene og en optimal sirkulasjon. Boligene får generelle rom som kan brukes til ulike ting gitt ulike faser i livet. Boligene får «eneboligkvaliteter» med lys og utsyn til alle sider. Prosjektet blir utført i tegl. Tegl er tidløst, varig og vakkert og bidrar til å gi boligene et solid uttrykk som står godt i mange mange år. Tegl kan møte terrenget på en naturlig måte og gi huset en «monolittisk tyngde». Romlige kvaliteter som himlingshøyder, presis detaljering, vakre proporsjoner, bevisste materialvalg osv. gir varige bokvaliteter som man kan nyte godt av hver dag.

Utstyr
– Ventilasjon: Det monteres separate ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning, med ett aggregat pr. boenhet som styres uavhengig av andre leiligheters enheter. Inntak på yttervegg og avkast på vegg, eller over tak.

– Teknisk føring: Tekniske føringer ut over det som føres i nedsenkede himlinger kasses inn. Innvendige tekniske føringer samles så langt som praktisk mulig, slik at innkassinger/bokser må begrenses noen plasser.

– Elektro: Smarthus KNX med skjerm. Alle el installasjoner vil bli gjort etter NEK400 med Elko Plus stikk og brytere. Innfelt Spotskinner i tak på stue. Spott på alle bad og kjøkken. El plan.

– Lydklasse: For tekniske krav henviser TEK17 til klasse C i standarden. NS8175.

Oppvarming

Leilighetene vil bli varmet opp med elektrisitet og vedfyring. Det blir vannbåren i deler av leilighet, og våtrom får enten vannbåren varme eller elektriske varmekabler. Det leveres med en peisovn i stuen.

Det monteres separate ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det blir ett aggregat per boenhet som styres uavhengig av andre leiligheters enheter. Alle elinstallasjoner vil bli gjort etter Nek:400 med Elko Plus stikk og brytere.